Pliki developerskie

Pliki developerskie

Rozszerzenie pliku Nazwa pliku Popularność
Rozszerzenie pliku .$01 DOS Pipe File
Rozszerzenie pliku .001 Multimedia Fusion Backup File
Rozszerzenie pliku .4DB 4th Dimension Database Structure File
Rozszerzenie pliku .A Static Library
Rozszerzenie pliku .A2W Alice World
Rozszerzenie pliku .AB Applix Builder File
Rozszerzenie pliku .ABC ActionScript Byte Code File
Rozszerzenie pliku .ACD RSLogix 5000 Program
Rozszerzenie pliku .ACP EditPlus Auto-Completion File
Rozszerzenie pliku .ACT DS Game Maker Action File
Rozszerzenie pliku .ACTX DS Game Maker Action Description File
Rozszerzenie pliku .ADA Ada Source Code
Rozszerzenie pliku .ADB Ada Body File
Rozszerzenie pliku .ADDIN Visual Studio Add-in Definition File
Rozszerzenie pliku .ADS Ada Specification File
Rozszerzenie pliku .AGI Asterisk Gateway Interface File
Rozszerzenie pliku .ALB Alpha Five Library
Rozszerzenie pliku .AM Automake Makefile Template
Rozszerzenie pliku .AM4 AutoPlay Media Studio 4 Project File
Rozszerzenie pliku .AM5 AutoPlay Media Studio 5 Project File
Rozszerzenie pliku .AM6 AutoPlay Media Studio 6 Project
Rozszerzenie pliku .AM7 AutoPlay Media Studio 7 Project
Rozszerzenie pliku .AML Arc Macro Language File
Rozszerzenie pliku .ANE Adobe AIR Native Extension
Rozszerzenie pliku .ANJUTA Anjuta IDE Project File
Rozszerzenie pliku .APA RSView Development Project Archive
Rozszerzenie pliku .APPLET Eclipse Java Applet Policy File
Rozszerzenie pliku .APPX Windows 8 App Package
Rozszerzenie pliku .APPXSYM Windows 8 App Package Symbols File
Rozszerzenie pliku .APPXUPLOAD Windows 8 App Upload Package
Rozszerzenie pliku .APR Apadana Project File
Rozszerzenie pliku .APS Visual C++ Resource File
Rozszerzenie pliku .AP_ ADT Android Developer Package
Rozszerzenie pliku .ARR MultiMedia Fusion Array File
Rozszerzenie pliku .ARSC Android Package Resource File
Rozszerzenie pliku .ART Artifacts Artifact File
Rozszerzenie pliku .ARTPROJ Artifacts Project
Rozszerzenie pliku .AS ActionScript File
Rozszerzenie pliku .AS2PROJ FlashDevelop ActionScript 2 Project File
Rozszerzenie pliku .AS3PROJ FlashDevelop ActionScript 3 Project File
Rozszerzenie pliku .ASC ActionScript Communication File
Rozszerzenie pliku .ASCS ActionScript Communication Server File
Rozszerzenie pliku .ASDB Asphyre Sphinx Archive File
Rozszerzenie pliku .ASI Alpha Five Variable File
Rozszerzenie pliku .ASM Assembly Language Source Code File
Rozszerzenie pliku .ASVF Asphyre Sphinx Archive File
Rozszerzenie pliku .AU3 AutoIt v3 Script
Rozszerzenie pliku .AUT AutoIt Script File
Rozszerzenie pliku .AUTOPLAY AutoPlay Media Studio Project File
Rozszerzenie pliku .AWK AWK Script
Rozszerzenie pliku .AXE Annotated XML Example File
Rozszerzenie pliku .B BASIC Source File
Rozszerzenie pliku .BAS BASIC Source Code File
Rozszerzenie pliku .BASEX BaseX Data File
Rozszerzenie pliku .BB Blitz Source Code File
Rozszerzenie pliku .BBC BBC BASIC Data File
Rozszerzenie pliku .BBPROJECT BBEdit Project File
Rozszerzenie pliku .BBPROJECTD BBEdit Project Document
Rozszerzenie pliku .BCP Borland C++ Makefile
Rozszerzenie pliku .BDSPROJ Borland Developer Studio Project
Rozszerzenie pliku .BET BETA Source File
Rozszerzenie pliku .BPG Borland Project Group
Rozszerzenie pliku .BPL Borland Package Library
Rozszerzenie pliku .BPR Borland C++Builder Project File
Rozszerzenie pliku .BRX BREW Application Resource File
Rozszerzenie pliku .BS2 BASIC Stamp 2 Code File
Rozszerzenie pliku .BSC Visual Studio Source Browser Information File
Rozszerzenie pliku .BSH BeanShell Script
Rozszerzenie pliku .BTN AutoPlay Media Studio Button File
Rozszerzenie pliku .BUILDPATH Eclipse Build Path File
Rozszerzenie pliku .BUR BuRg3r Source Code File
Rozszerzenie pliku .C C/C++ Source Code File
Rozszerzenie pliku .CAF CryENGINE Character Animation File
Rozszerzenie pliku .CAP Construct Game Development File
Rozszerzenie pliku .CAPROJ Construct Project File
Rozszerzenie pliku .CAPX Construct Compressed Project File
Rozszerzenie pliku .CAR Brew Component Application Resource File
Rozszerzenie pliku .CBA CryENGINE Resource Compiler Settings File
Rozszerzenie pliku .CBL COBOL Source Code File
Rozszerzenie pliku .CBP Code::Blocks Project File
Rozszerzenie pliku .CC C++ Source Code File
Rozszerzenie pliku .CCGAME XNA Creators Club Game Package
Rozszerzenie pliku .CCN Compressed Multimedia Fusion File
Rozszerzenie pliku .CCP CodeCharge Studio Page File
Rozszerzenie pliku .CCS CodeCharge Studio Project File
Rozszerzenie pliku .CCSCC ClearCase Source Control Info File
Rozszerzenie pliku .CD Visual Studio Class Diagram
Rozszerzenie pliku .CDF CryENGINE Character Definition File
Rozszerzenie pliku .CDXML Cmdlet Definition XML File
Rozszerzenie pliku .CFC ColdFusion Component File
Rozszerzenie pliku .CHAM Compiled HAM File
Rozszerzenie pliku .CHEF Chef Source Code File
Rozszerzenie pliku .CI PolySpace Preprocessed Code File
Rozszerzenie pliku .CKBX Cricket Audio XML Bank Description File
Rozszerzenie pliku .CLASS Java Class File
Rozszerzenie pliku .CLIPS Coda Clips File
Rozszerzenie pliku .CLS Program Class File
Rozszerzenie pliku .CLW Visual C++ ClassWizard File
Rozszerzenie pliku .CMA OCaml Library
Rozszerzenie pliku .COB COBOL Source Code File
Rozszerzenie pliku .COD Compiled Source Code
Rozszerzenie pliku .CONFIG Configuration File
Rozszerzenie pliku .CP Xcode C++ Source File
Rozszerzenie pliku .CPB Comicino Studio Project File
Rozszerzenie pliku .CPP C++ Source Code File
Rozszerzenie pliku .CS Visual C# Source Code File
Rozszerzenie pliku .CSI ContentServ Include File
Rozszerzenie pliku .CSN Adobe Code Snippet Document
Rozszerzenie pliku .CSP Caché Server Page
Rozszerzenie pliku .CSPROJ Visual Studio C# Project
Rozszerzenie pliku .CST ContentServ Template
Rozszerzenie pliku .CSX Visual C# Script
Rozszerzenie pliku .CTL Visual Basic UserControl Object File
Rozszerzenie pliku .CTP CakePHP Template
Rozszerzenie pliku .CTX Visual Basic Control Binary File
Rozszerzenie pliku .CTXT BlueJ Context File
Rozszerzenie pliku .CU CUDA Source Code File
Rozszerzenie pliku .CXP CX-Programmer Project File
Rozszerzenie pliku .CXT CX-Programmer Project Text File
Rozszerzenie pliku .CXX C++ Source Code File
Rozszerzenie pliku .D D Source Code File
Rozszerzenie pliku .DABRIEFCASE RemObjects Data Abstract File Briefcase
Rozszerzenie pliku .DACONFIG RemObjects Data Abstract Configuration File
Rozszerzenie pliku .DBA DarkBASIC Source Code File
Rozszerzenie pliku .DBML Visual Studio OR Design File
Rozszerzenie pliku .DBO DarkBASIC Object
Rozszerzenie pliku .DBPRO DarkBASIC Professional Project File
Rozszerzenie pliku .DBPROJ Visual Studio Database Project File
Rozszerzenie pliku .DCP Delphi Compiled Package
Rozszerzenie pliku .DCPROJ Dashcode Project
Rozszerzenie pliku .DCU Delphi Compiled Unit
Rozszerzenie pliku .DCUIL Delphi .NET Compiled Unit File
Rozszerzenie pliku .DDP Delphi Diagram Portfolio File
Rozszerzenie pliku .DEC Declaration File
Rozszerzenie pliku .DEF Module-Definition File
Rozszerzenie pliku .DEP Windows Dependency File
Rozszerzenie pliku .DEPEND Code::Blocks Dependencies File
Rozszerzenie pliku .DEV Dev-C++ Project File
Rozszerzenie pliku .DEVELOPERPROFILE Xcode Developer Profile
Rozszerzenie pliku .DEVICEIDS Device Identification FIle
Rozszerzenie pliku .DEX Dalvik Executable File
Rozszerzenie pliku .DF1 Omnis Native Datafile
Rozszerzenie pliku .DFK Dark Flow Project File
Rozszerzenie pliku .DFM Delphi Form
Rozszerzenie pliku .DGML Visual Studio Directed Graph Document
Rozszerzenie pliku .DGSL Visual Shader Graph File
Rozszerzenie pliku .DIS DisSharp Project File
Rozszerzenie pliku .DM1 ER/Studio Data Model File
Rozszerzenie pliku .DMD SQL Developer Data Modeler File
Rozszerzenie pliku .DOB Visual Basic UserDocument
Rozszerzenie pliku .DOCSET Doxygen Document Set File
Rozszerzenie pliku .DOX Visual Basic Binary UserDocument
Rozszerzenie pliku .DPK Delphi Package
Rozszerzenie pliku .DPKW Delphi Package
Rozszerzenie pliku .DPL Delphi Package Library
Rozszerzenie pliku .DPR Delphi Project
Rozszerzenie pliku .DPROJ Delphi Project
Rozszerzenie pliku .DRES Delphi Compiled Resource File
Rozszerzenie pliku .DRF Delphi Resource File
Rozszerzenie pliku .DSGM DS Game Maker Project
Rozszerzenie pliku .DSK Borland Project Desktop File
Rozszerzenie pliku .DSP Visual C++ 6 Project
Rozszerzenie pliku .DSYM Xcode Debug Symbols File
Rozszerzenie pliku .DTD Document Type Definition File
Rozszerzenie pliku .DYLIB Mach-O Dynamic Library
Rozszerzenie pliku .ECP EasyC Project File
Rozszerzenie pliku .EDM Adobe Extension Data Markup Language File
Rozszerzenie pliku .EDML Adobe Extension Data Markup Language Document
Rozszerzenie pliku .EDMX ADO.NET Entity Data Model Designer File
Rozszerzenie pliku .EL Emacs Lisp Code File
Rozszerzenie pliku .ELC Emacs Compiled Lisp File
Rozszerzenie pliku .ENT External Entity
Rozszerzenie pliku .ENTITLEMENTS Mac App Sandboxing Entitlements File
Rozszerzenie pliku .EQL Embedded SQL File
Rozszerzenie pliku .ERB Ruby ERB Script
Rozszerzenie pliku .ERL Erlang Source Code File
Rozszerzenie pliku .EX Euphoria Source Code
Rozszerzenie pliku .EXL JSDAI Inclusion or Exclusion List
Rozszerzenie pliku .EXP Symbols Export File
Rozszerzenie pliku .EXW Euphoria Source code File
Rozszerzenie pliku .F Fortran Source Code
Rozszerzenie pliku .F90 Fortran 90 Source Code File
Rozszerzenie pliku .FBP wxFormBuilder Project
Rozszerzenie pliku .FBP7 FinalBuilder 7 Project
Rozszerzenie pliku .FBZ7 Compressed FinalBuilder 7 Project
Rozszerzenie pliku .FCE ForeUI Custom Element File
Rozszerzenie pliku .FCL ForeUI Custom Library File
Rozszerzenie pliku .FD DataFlex Data File
Rozszerzenie pliku .FEATURE SharePoint Feature File
Rozszerzenie pliku .FGL Fifth Generation Language Source File
Rozszerzenie pliku .FILTERS Visual C++ Project Filters File
Rozszerzenie pliku .FIMPP FiM++ Source Code File
Rozszerzenie pliku .FLA Adobe Flash Animation
Rozszerzenie pliku .FOR Fortran 77 Source File
Rozszerzenie pliku .FPM FPS Creator Map File
Rozszerzenie pliku .FPP Fortran Source Code
Rozszerzenie pliku .FRAMEWORK Mac OS X Application Framework
Rozszerzenie pliku .FRJ FreeForm-J Project File
Rozszerzenie pliku .FRM Visual Basic Text Form
Rozszerzenie pliku .FRX Visual Basic Binary Form File
Rozszerzenie pliku .FS Visual F# Source File
Rozszerzenie pliku .FSI Visual F# Signature File
Rozszerzenie pliku .FSL Form•Z Script
Rozszerzenie pliku .FSPROJ Visual F# Project File
Rozszerzenie pliku .FSSCRIPT Visual F# Script
Rozszerzenie pliku .FSX Visual F# Script File
Rozszerzenie pliku .FTL FreeMarker Template File
Rozszerzenie pliku .FTN Fortran Source Code File
Rozszerzenie pliku .FXC FilePackager Configuration
Rozszerzenie pliku .FXCPROJ FX Composer Project File
Rozszerzenie pliku .FXL FaceFX Language File
Rozszerzenie pliku .FXPL Adobe Flash FXP Library
Rozszerzenie pliku .GAMEPROJ GameSalad Project File
Rozszerzenie pliku .GAR GridGain Archive
Rozszerzenie pliku .GBAP GLBasic Project File
Rozszerzenie pliku .GBAS GLBasic Source File
Rozszerzenie pliku .GDFMAKERPROJECT GDF Editor Project File
Rozszerzenie pliku .GED Game Editor Project File
Rozszerzenie pliku .GEM RubyGems Package
Rozszerzenie pliku .GEMSPEC Gem Specification File
Rozszerzenie pliku .GITIGNORE Git Ignore File
Rozszerzenie pliku .GLADE Glade Project File
Rozszerzenie pliku .GLD MPLAB C Compiler Linker Script File
Rozszerzenie pliku .GLOBAL Global Makefile
Rozszerzenie pliku .GLS GLScript Game Script
Rozszerzenie pliku .GM GameMonkey Script
Rozszerzenie pliku .GM6 Game Maker 6 Project File
Rozszerzenie pliku .GM81 Game Maker 8.1 Project File
Rozszerzenie pliku .GMD Game Maker Program Code
Rozszerzenie pliku .GMK Game Maker Project File
Rozszerzenie pliku .GML Game Maker Language File
Rozszerzenie pliku .GMO GNU Machine Object File
Rozszerzenie pliku .GNUMAKEFILE GNU Makefile
Rozszerzenie pliku .GORM Gorm Interface Resource File
Rozszerzenie pliku .GPJ MULTI IDE Project File
Rozszerzenie pliku .GROOVY Groovy Source Code File
Rozszerzenie pliku .GROUPPROJ Delphi Project Group File
Rozszerzenie pliku .GS Google Apps Script
Rozszerzenie pliku .GS3 GameStarter File
Rozszerzenie pliku .GSPROJ GameSalad Windows Project File
Rozszerzenie pliku .GSZIP GameSalad Marketplace Asset File
Rozszerzenie pliku .GVY Groovy Source Code File
Rozszerzenie pliku .H C/C++/Objective-C Header File
Rozszerzenie pliku .HAL HansaWorld Application Language File
Rozszerzenie pliku .HAS Haskell Script
Rozszerzenie pliku .HCF Compact Ham Library
Rozszerzenie pliku .HH C++ Header File
Rozszerzenie pliku .HHH Power C Precompiled Header File
Rozszerzenie pliku .HPF High Performance Fortran File
Rozszerzenie pliku .HPP C++ Header File
Rozszerzenie pliku .HRL Erlang Header File
Rozszerzenie pliku .HS Haskell Script
Rozszerzenie pliku .HXX C++ Source Code Header File
Rozszerzenie pliku .HYDRA Hydra Image Filter Program File
Rozszerzenie pliku .I Visual Studio Intermediate File
Rozszerzenie pliku .IDB Visual Studio Intermediate Debug File
Rozszerzenie pliku .IDL Interface Definition Language File
Rozszerzenie pliku .IDT Windows Installer Database Text Archive File
Rozszerzenie pliku .ILK Incremental Linking File
Rozszerzenie pliku .IML IntelliJ IDEA Module
Rozszerzenie pliku .INC Include File
Rozszerzenie pliku .INL C++ Inline File
Rozszerzenie pliku .INO Arduino Sketch File
Rozszerzenie pliku .IPCH Intellisense Precompiled Header File
Rozszerzenie pliku .IPP Inline Guard Macro File
Rozszerzenie pliku .IPR InstallShield Professional Project File
Rozszerzenie pliku .ISC Xilinx Device Configuration File
Rozszerzenie pliku .ISE InstallShield Express Project File
Rozszerzenie pliku .ISM InstallShield Project File
Rozszerzenie pliku .IST InstallShield Project Template File
Rozszerzenie pliku .IWS IntelliJ IDEA Web Page
Rozszerzenie pliku .IWZ InstallShield Express 2 Project File
Rozszerzenie pliku .J Java Source File
Rozszerzenie pliku .JAV Java Source File
Rozszerzenie pliku .JAVA Java Source Code File
Rozszerzenie pliku .JCP JCreator Project File
Rozszerzenie pliku .JED Xilinx JEDEC Programming File
Rozszerzenie pliku .JIC JTAG Indirect Configuration File
Rozszerzenie pliku .JL Julia Source Code File
Rozszerzenie pliku .JNILIB JNI Library
Rozszerzenie pliku .JPD Java Process Definition
Rozszerzenie pliku .JPR JBuilder Project
Rozszerzenie pliku .JPX JBuilder Project
Rozszerzenie pliku .JSFL Flash JavaScript File
Rozszerzenie pliku .JSH JAWS Script Header File
Rozszerzenie pliku .JSPF Java Server Page Fragment
Rozszerzenie pliku .JSS JAWS Script
Rozszerzenie pliku .JSXINC ExtendScript Included Script File
Rozszerzenie pliku .KB C++ Keyboard Script
Rozszerzenie pliku .KDEVDLG KDevelop Dialog Box File
Rozszerzenie pliku .KDEVELOP KDevelop Project Data File
Rozszerzenie pliku .KDEVPRJ KDevelop Project File
Rozszerzenie pliku .KDMP Windows Crash Dump File
Rozszerzenie pliku .KPL Kids Programming Language File
Rozszerzenie pliku .L Lex Source File
Rozszerzenie pliku .LBI Dreamweaver Library Item
Rozszerzenie pliku .LBS Omnis Library
Rozszerzenie pliku .LDS Binutils LD Linker Script
Rozszerzenie pliku .LGO Logo Instructions File
Rozszerzenie pliku .LHS Literate Haskell Script
Rozszerzenie pliku .LICENSES Visual Studio Licensed Classes File
Rozszerzenie pliku .LICX Visual Studio License File
Rozszerzenie pliku .LIS VAX Program Listing
Rozszerzenie pliku .LISP Lisp Source Code File
Rozszerzenie pliku .LIST JAR Index File
Rozszerzenie pliku .LIT Literate Haskell Script
Rozszerzenie pliku .LNT PC-lint/FlexeLint Configuration File
Rozszerzenie pliku .LOL LOLCODE Source Code FIle
Rozszerzenie pliku .LPROJ Localized Project Folder
Rozszerzenie pliku .LRDB Photoshop Lightroom Database
Rozszerzenie pliku .LRF Microsoft Linker Response File
Rozszerzenie pliku .LSP Lisp Program Source Code File
Rozszerzenie pliku .LSPROJ Visual Studio LightSwitch Project
Rozszerzenie pliku .LUA Lua Source File
Rozszerzenie pliku .LXSPROJ Liquid XML Studio Project File
Rozszerzenie pliku .M Objective-C Implementation File
Rozszerzenie pliku .M4 Macro Processor Library
Rozszerzenie pliku .MAGIK Magik Source Code File
Rozszerzenie pliku .MAK Makefile
Rozszerzenie pliku .MAKE Xcode Makefile Script
Rozszerzenie pliku .MAKEFILE Makefile
Rozszerzenie pliku .MAKO Mako Template
Rozszerzenie pliku .MARKDN Markdown File
Rozszerzenie pliku .MARKDOWN Markdown Documentation File
Rozszerzenie pliku .MCP CodeWarrior Project
Rozszerzenie pliku .MD Markdown Documentation File
Rozszerzenie pliku .MDOWN Markdown File
Rozszerzenie pliku .MDZIP MagicDraw Project Archive
Rozszerzenie pliku .MED RSView Development Project
Rozszerzenie pliku .MER RSView Development Runtime File
Rozszerzenie pliku .MF Java Manifest File
Rozszerzenie pliku .MFA Multimedia Fusion Development File
Rozszerzenie pliku .MFCRIBBON-MS MFC Ribbon Definition XML File
Rozszerzenie pliku .MK Makefile
Rozszerzenie pliku .ML ML Source Code File
Rozszerzenie pliku .MLB Visual FoxPro Library
Rozszerzenie pliku .MM Objective-C++ Source File
Rozszerzenie pliku .MO Machine Object File
Rozszerzenie pliku .MOD Fortran Module File
Rozszerzenie pliku .MOM Managed Object Model
Rozszerzenie pliku .MPR FoxPro Generated Menu Program
Rozszerzenie pliku .MRT Stimulsoft Report File
Rozszerzenie pliku .MSHA Microsoft Help Asset File
Rozszerzenie pliku .MSHC Microsoft Help Container File
Rozszerzenie pliku .MSHI Microsoft Help Index File
Rozszerzenie pliku .MSL Mapping Specification Language File
Rozszerzenie pliku .MSP MaxScript Page File
Rozszerzenie pliku .MSS Microprocessor Software Specification File
Rozszerzenie pliku .MV MivaScript File
Rozszerzenie pliku .MVX Multimedia Fusion Movement Extension
Rozszerzenie pliku .MXML Flex MXML Component
Rozszerzenie pliku .MYAPP Visual Studio Application XML File
Rozszerzenie pliku .NBC Next Byte Codes Source Code File
Rozszerzenie pliku .NCB Visual C++ IntelliSense Database
Rozszerzenie pliku .NED OMNeT++ Network Description File
Rozszerzenie pliku .NEKO Neko Source Code File
Rozszerzenie pliku .NFM Delphi .NET Form File
Rozszerzenie pliku .NIB Interface Builder User Interface File
Rozszerzenie pliku .NIM Nimrod Source Code File
Rozszerzenie pliku .NK NUKE Script
Rozszerzenie pliku .NLS NetLogo Source File
Rozszerzenie pliku .NQC Not Quite C Source Code File
Rozszerzenie pliku .NSH NSIS Header File
Rozszerzenie pliku .NSI NSIS Script
Rozszerzenie pliku .NUPKG NuGet Package
Rozszerzenie pliku .NUSPEC NuGet Specification File
Rozszerzenie pliku .NXC Not eXactly C Source Code File
Rozszerzenie pliku .O Compiled Object File
Rozszerzenie pliku .OCA Custom Control Library Type File
Rozszerzenie pliku .OCTEST Xcode Objective-C Unit Test Bundle
Rozszerzenie pliku .OCX ActiveX Control
Rozszerzenie pliku .ODL Object Description Language File
Rozszerzenie pliku .OMO OMake Object File
Rozszerzenie pliku .ORDEREDTEST Visual Studio Ordered Test File
Rozszerzenie pliku .OS ObjectScript Source File
Rozszerzenie pliku .OSC Obix Source Code File
Rozszerzenie pliku .OW Free Pascal 1.0.x Object File
Rozszerzenie pliku .OWL OWL Source Code File
Rozszerzenie pliku .OXYGENE Oxygene Project File
Rozszerzenie pliku .P Pascal Source Code
Rozszerzenie pliku .P3D Panda3D Multifile
Rozszerzenie pliku .P6 Perl 6 Source Code File
Rozszerzenie pliku .PAS Pascal Source File
Rozszerzenie pliku .PB PureBasic Source File
Rozszerzenie pliku .PBG Pixel Bender Graph File
Rozszerzenie pliku .PBJ Pixel Bender Bytecode File
Rozszerzenie pliku .PBK Pixel Bender Kernel File
Rozszerzenie pliku .PBPROJ Project Builder Project
Rozszerzenie pliku .PBXBTREE Xcode Auto-Complete File
Rozszerzenie pliku .PBXPROJ Xcode Project Data File
Rozszerzenie pliku .PBXUSER Xcode Project User Data File
Rozszerzenie pliku .PC Pro*C Source Code File
Rozszerzenie pliku .PCH Precompiled Header File
Rozszerzenie pliku .PCP Windows Installer Patch Creation Properties File
Rozszerzenie pliku .PDE Processing Development Environment Source Code File
Rozszerzenie pliku .PDL Perl Data Language File
Rozszerzenie pliku .PDM VB Project Information File
Rozszerzenie pliku .PFG jEEPers Program Configuration File
Rozszerzenie pliku .PH Perl Header File
Rozszerzenie pliku .PICKLE Python Pickle File
Rozszerzenie pliku .PIKA Pika Software Builder Project File
Rozszerzenie pliku .PJX FoxPro Project
Rozszerzenie pliku .PL Perl Script
Rozszerzenie pliku .PL1 PL/I Source Code
Rozszerzenie pliku .PLC PL/B Source File
Rozszerzenie pliku .PLE Messenger Plus! Live Encrypted Log File
Rozszerzenie pliku .PLG Visual Studio Build Log File
Rozszerzenie pliku .PLI PL/I Source Code File
Rozszerzenie pliku .PLTSUITE Safari Page Load Test Suite File
Rozszerzenie pliku .PM Perl Module
Rozszerzenie pliku .PMQ Microsoft Target Analyzer File
Rozszerzenie pliku .PNT Panther Project
Rozszerzenie pliku .PO Portable Object
Rozszerzenie pliku .POD Perl POD File
Rozszerzenie pliku .POM Maven Build File
Rozszerzenie pliku .POT Portable Object File
Rozszerzenie pliku .PPC Mobile Data Studio Project File
Rozszerzenie pliku .PPL Free Pascal Dynamic Library
Rozszerzenie pliku .PPU Free Pascal Unit File
Rozszerzenie pliku .PRG Visual FoxPro Program File
Rozszerzenie pliku .PRI Qt Project Include File
Rozszerzenie pliku .PRO Qt Project File
Rozszerzenie pliku .PROJECT Eclipse Project Settings File
Rozszerzenie pliku .PROTO Protocol Buffer File
Rozszerzenie pliku .PSD1 Windows PowerShell Data File
Rozszerzenie pliku .PSESS Visual Studio Performance Session File
Rozszerzenie pliku .PSM1 Windows PowerShell Script Module File
Rozszerzenie pliku .PTL Rational Rose Petal File
Rozszerzenie pliku .PTY Rational Property Set
Rozszerzenie pliku .PWN Pawn Source Code File
Rozszerzenie pliku .PXD Pyrex Definition File
Rozszerzenie pliku .PXI Pyrex Include File
Rozszerzenie pliku .PY Python Script
Rozszerzenie pliku .PYD Python Dynamic Module
Rozszerzenie pliku .PYM PYM Macro Preprocessor File
Rozszerzenie pliku .PYW Python GUI Source File
Rozszerzenie pliku .PYX Pyrex Source Code File
Rozszerzenie pliku .QPR FoxPro Generated Query Program
Rozszerzenie pliku .QX Quexal Source Code
Rozszerzenie pliku .R Rez Source Code File
Rozszerzenie pliku .RAV Rave Reports Project File
Rozszerzenie pliku .RB Ruby Source Code
Rozszerzenie pliku .RBC Rembo-C Script
Rozszerzenie pliku .RBP Real Studio Project File
Rozszerzenie pliku .RBVCP Real Studio Version Controlled Project
Rozszerzenie pliku .RBXS ROBLOX Script
Rozszerzenie pliku .RC Resource Script
Rozszerzenie pliku .RC2 Visual Studio Resources File
Rozszerzenie pliku .RDLC Visual Studio Client Report Definition File
Rozszerzenie pliku .REB REBOL Script File
Rozszerzenie pliku .REFRESH Visual Studio Refresh File
Rozszerzenie pliku .RES C++ Complied Resource Script
Rozszerzenie pliku .RESJSON Windows JavaScript Resources File
Rozszerzenie pliku .RESOURCES Visual Studio Resource File
Rozszerzenie pliku .RESW Windows Resources File
Rozszerzenie pliku .RESX .NET Managed Resources File
Rozszerzenie pliku .RISE RISE Editor Model File
Rozszerzenie pliku .RLS Symbian Localization File
Rozszerzenie pliku .RNC RELAX NG Compact Syntax File
Rozszerzenie pliku .RODL RemObjects Definition Language File
Rozszerzenie pliku .ROTEST RemObjects SDK Test File
Rozszerzenie pliku .ROTESTRESULT RemObjects SDK Test Results File
Rozszerzenie pliku .RPY Python Script
Rozszerzenie pliku .RS Rust Source Code File
Rozszerzenie pliku .RSRC Macintosh Resource File
Rozszerzenie pliku .RSS Symbian Application Resource File
Rozszerzenie pliku .RU Java Russian Font Properties File
Rozszerzenie pliku .RUL InstallShield Rules File
Rozszerzenie pliku .RWSNIPPET RapidWeaver Snippet File
Rozszerzenie pliku .S Source Code File
Rozszerzenie pliku .S19 Motorola S19 File Record
Rozszerzenie pliku .SAS SAS Program File
Rozszerzenie pliku .SB Scratch Project File
Rozszerzenie pliku .SBPROJ OpenGL Shader Builder Project
Rozszerzenie pliku .SBR Visual Studio Source Browser Intermediate File
Rozszerzenie pliku .SC SuperCollider Source Code File
Rozszerzenie pliku .SCC SourceSafe Source Code Control File
Rozszerzenie pliku .SCRATCH Scratch Project File
Rozszerzenie pliku .SCRIPTSUITE AppleScript Script Suite File
Rozszerzenie pliku .SCRIPTTERMINOLOGY AppleScript Script Terminology File
Rozszerzenie pliku .SDEF AppleScript Dictionary Document
Rozszerzenie pliku .SDL Service Description Language File
Rozszerzenie pliku .SED Sed Script
Rozszerzenie pliku .SETUP CryENGINE Character Setup File
Rozszerzenie pliku .SH Bash Shell Script
Rozszerzenie pliku .SJAVA Synchronous Java File
Rozszerzenie pliku .SLL Static Link Library
Rozszerzenie pliku .SLN Visual Studio Solution File
Rozszerzenie pliku .SLOGO StarLogo Project File
Rozszerzenie pliku .SLOGT StarLogo Project Template
Rozszerzenie pliku .SLTNG StarLogo TNG Project File
Rozszerzenie pliku .SMA AMX Mod Plugin Source File
Rozszerzenie pliku .SMALI Android Smali Assembly Language File
Rozszerzenie pliku .SMF SkinMagic C/C++ Toolkit File
Rozszerzenie pliku .SML ARC/INFO Simple Macro Language File
Rozszerzenie pliku .SNIPPET Visual Studio IntelliSense Code Snippet
Rozszerzenie pliku .SO Shared Library
Rozszerzenie pliku .SPEC RPM Specification File
Rozszerzenie pliku .SPT ESPL Programming File
Rozszerzenie pliku .SQLPROJ Visual Studio SQL Server Project
Rozszerzenie pliku .SRC Source Code
Rozszerzenie pliku .SRC.RPM Red Hat Package Manager Source File
Rozszerzenie pliku .SS SilverStripe Source Code File
Rozszerzenie pliku .SSC SourceSafe Status File
Rozszerzenie pliku .SSI Adobe Dreamweaver Server Side Include File
Rozszerzenie pliku .STORYBOARD Interface Builder Storyboard Document
Rozszerzenie pliku .SUD Super Project Analyzer File
Rozszerzenie pliku .SUO Visual Studio Solution User Options File
Rozszerzenie pliku .SUP Super Project Definition File
Rozszerzenie pliku .SVN-BASE Subversion Base File
Rozszerzenie pliku .SWC Flex Components Archive
Rozszerzenie pliku .SWD Flash Debug File
Rozszerzenie pliku .SYM Symbols File
Rozszerzenie pliku .T Turing Source Code File
Rozszerzenie pliku .TARGETS MSBuild Targets File
Rozszerzenie pliku .TCC C++ Source Code File
Rozszerzenie pliku .TCL Tcl Script
Rozszerzenie pliku .TDS Turbo Debugger Symbols File
Rozszerzenie pliku .TESTRUNCONFIG Visual Studio Test Run Configuration File
Rozszerzenie pliku .TESTSETTINGS Visual Studio Test Settings File
Rozszerzenie pliku .TEXTFACTORY BBEdit Text Factory
Rozszerzenie pliku .TIPROGRAM TI-Basic Program File
Rozszerzenie pliku .TK Tk Script
Rozszerzenie pliku .TLD Tag Library Descriptor File
Rozszerzenie pliku .TLH Typelib Generated C/C++ Header File
Rozszerzenie pliku .TLI Typelib Generated C/C++ Inline File
Rozszerzenie pliku .TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File
Rozszerzenie pliku .TMPROJ TextMate Project File
Rozszerzenie pliku .TMPROJECT TextMate Project
Rozszerzenie pliku .TNS TI-Nspire Document
Rozszerzenie pliku .TPU Turbo Pascal Unit
Rozszerzenie pliku .TPX Turbo Pascal 7 Unit
Rozszerzenie pliku .TRX Visual Studio Test Results File
Rozszerzenie pliku .TT Visual Studio Text Template
Rozszerzenie pliku .TU Turing Source File
Rozszerzenie pliku .TUR Turing Program Source File
Rozszerzenie pliku .UI User Interface File
Rozszerzenie pliku .UML UML Data Object Model
Rozszerzenie pliku .UMLCLASS UML Class Model
Rozszerzenie pliku .V Verilog Source Code File
Rozszerzenie pliku .VAC Oc2.316s Cakit File
Rozszerzenie pliku .VALA Vala Source Code File
Rozszerzenie pliku .VAR Variable Data
Rozszerzenie pliku .VBG Visual Basic Project Group File
Rozszerzenie pliku .VBP Visual Basic Project File
Rozszerzenie pliku .VBPROJ Visual Studio Visual Basic Project
Rozszerzenie pliku .VBX Visual Basic Custom Control
Rozszerzenie pliku .VBZ Visual Basic Project Template
Rozszerzenie pliku .VC Verge Code File
Rozszerzenie pliku .VC4 Visual C++ 4 File
Rozszerzenie pliku .VCP eMbedded Visual C++ Project File
Rozszerzenie pliku .VCPROJ Visual C++ Project File
Rozszerzenie pliku .VCX Visual Fox Pro Class Library
Rozszerzenie pliku .VCXPROJ Visual C++ Project
Rozszerzenie pliku .VDM VDM Specification File
Rozszerzenie pliku .VDP Visual Studio Deployment Project
Rozszerzenie pliku .VDPROJ Visual Studio Setup and Deployment Project
Rozszerzenie pliku .VGC ViziGen Code Generation Template
Rozszerzenie pliku .VHD VHDL Source File
Rozszerzenie pliku .VIC ViziGen Code Import Mappings File
Rozszerzenie pliku .VM Velocity Template
Rozszerzenie pliku .VPC ViziGen Configuration File
Rozszerzenie pliku .VSL Velocity Template File
Rozszerzenie pliku .VSMACROS Visual Studio Binary Macro Project
Rozszerzenie pliku .VSMDI Visual Studio Test Metadata File
Rozszerzenie pliku .VSMPROJ Visual Studio Text Macro Project
Rozszerzenie pliku .VSP Visual Studio Performance Report File
Rozszerzenie pliku .VSPF Visual Studio Performance Filter File
Rozszerzenie pliku .VSPS Visual Studio Serialized Performance Report
Rozszerzenie pliku .VSPSCC Visual Studio Project Source Control File
Rozszerzenie pliku .VSPX Visual Studio Performance Report Data File
Rozszerzenie pliku .VSSSCC Visual Studio Solution Source Control File
Rozszerzenie pliku .VSZ Visual Studio Wizard File
Rozszerzenie pliku .VTM Visual Tool Markup Language Document
Rozszerzenie pliku .VTML Visual Tool Markup Language File
Rozszerzenie pliku .VTV Adobe Dreamweaver Validator Configuration File
Rozszerzenie pliku .W OpenEdge Architect Source Code File
Rozszerzenie pliku .W32 Win32 Makefile
Rozszerzenie pliku .WDGT Adobe Captivate Widget File
Rozszerzenie pliku .WDGTPROJ Dashcode Widget Project
Rozszerzenie pliku .WDL World Definition Language Script
Rozszerzenie pliku .WDP Windev Project File
Rozszerzenie pliku .WDW WinDev Window File
Rozszerzenie pliku .WID Visual Studio Widget File
Rozszerzenie pliku .WIQ Visual Studio Work Item Query File
Rozszerzenie pliku .WORKSHEET BBEdit Shell Worksheet File
Rozszerzenie pliku .WORKSPACE Code::Blocks Workspace File
Rozszerzenie pliku .WOWPROJ AddOn Studio Project File
Rozszerzenie pliku .WPW WinDev Mobile Window File
Rozszerzenie pliku .WSC Windows Script Component
Rozszerzenie pliku .WSP SharePoint Solution Package
Rozszerzenie pliku .X Lex Source Code File
Rozszerzenie pliku .XAML XAML File
Rozszerzenie pliku .XAMLX Visual Studio Workflow Service File
Rozszerzenie pliku .XAP XACT Project
Rozszerzenie pliku .XCAPPDATA Xcode App Data File
Rozszerzenie pliku .XCARCHIVE Xcode Archive
Rozszerzenie pliku .XCDATAMODEL Xcode Core Data Model File
Rozszerzenie pliku .XCDATAMODELD Xcode Core Data Model File
Rozszerzenie pliku .XCODE Xcode Project
Rozszerzenie pliku .XCODEPROJ Xcode Project
Rozszerzenie pliku .XCSNAPSHOTS Xcode Snapshot
Rozszerzenie pliku .XCWORKSPACE Xcode Workspace File
Rozszerzenie pliku .XIB Interface Builder File
Rozszerzenie pliku .XOML Windows Workflow File
Rozszerzenie pliku .XPP X++ Source Code File
Rozszerzenie pliku .XQ XQuery File
Rozszerzenie pliku .XQL XML Query Language File
Rozszerzenie pliku .XQM XQuery Module
Rozszerzenie pliku .XQUERY XQuery Source Code File
Rozszerzenie pliku .XQY XQuery Source File
Rozszerzenie pliku .XSD XML Schema Definition
Rozszerzenie pliku .XSX Visual Studio XML Schema Layout File
Rozszerzenie pliku .XT Xdebug Trace File
Rozszerzenie pliku .Y Yacc Source File
Rozszerzenie pliku .YAB Yabasic Source Code
Rozszerzenie pliku .YAML YAML Document
Rozszerzenie pliku .YML YAML Document
Rozszerzenie pliku .YML2 YML Script
Rozszerzenie pliku .YMP YaST Metapackage File
Rozszerzenie pliku .YPR BYOB Project File