Pliki wykonywalne

Pliki wykonywalne

Rozszerzenie pliku Nazwa pliku Popularność
Rozszerzenie pliku .0XE F-Secure Renamed Virus File
Rozszerzenie pliku .73K TI-73 Application
Rozszerzenie pliku .89K TI-89 Application
Rozszerzenie pliku .A6P Authorware 6 Program
Rozszerzenie pliku .AC Autoconf Script
Rozszerzenie pliku .ACC GEM Accessory File
Rozszerzenie pliku .ACR ACRobot Script
Rozszerzenie pliku .ACTION Automator Action
Rozszerzenie pliku .ACTM AutoCAD Action Macro File
Rozszerzenie pliku .AHK AutoHotkey Script
Rozszerzenie pliku .AIR Adobe AIR Installation Package
Rozszerzenie pliku .APK Android Package File
Rozszerzenie pliku .APP Mac OS X Application
Rozszerzenie pliku .APPLESCRIPT AppleScript File
Rozszerzenie pliku .ARSCRIPT ArtRage Script
Rozszerzenie pliku .ASB Alphacam Stone VB Macro File
Rozszerzenie pliku .AZW2 Kindle Active Content App File
Rozszerzenie pliku .BAT DOS Batch File
Rozszerzenie pliku .BA_ Renamed BAT File
Rozszerzenie pliku .BEAM Compiled Erlang File
Rozszerzenie pliku .BIN Unix Executable File
Rozszerzenie pliku .BTM 4DOS Batch File
Rozszerzenie pliku .CACTION Automator Converter Action
Rozszerzenie pliku .CEL Celestia Script File
Rozszerzenie pliku .CELX Celestia Script
Rozszerzenie pliku .CGI Common Gateway Interface Script
Rozszerzenie pliku .CMD Windows Command File
Rozszerzenie pliku .COF MPLAB COFF File
Rozszerzenie pliku .COFFEE CoffeeScript JavaScript File
Rozszerzenie pliku .COM DOS Command File
Rozszerzenie pliku .COMMAND Terminal Command File
Rozszerzenie pliku .CSH C Shell Script
Rozszerzenie pliku .CYW Rbot.CYW Worm File
Rozszerzenie pliku .DEK Eavesdropper Batch File
Rozszerzenie pliku .DLD EdLog Compiled Program
Rozszerzenie pliku .DMC Medical Manager Script
Rozszerzenie pliku .DS TWAIN Data Source
Rozszerzenie pliku .DXL Rational DOORS Script
Rozszerzenie pliku .EAR Java Enterprise Archive File
Rozszerzenie pliku .EBM EXTRA! Basic Macro
Rozszerzenie pliku .EBS E-Run 1.x Script
Rozszerzenie pliku .EBS2 E-Run 2.0 Script File
Rozszerzenie pliku .ECF SageCRM Component File
Rozszerzenie pliku .EHAM ExtraHAM Executable File
Rozszerzenie pliku .ELF Nintendo Wii Game File
Rozszerzenie pliku .ES SageCRM Script File
Rozszerzenie pliku .ESH Extended Shell Batch File
Rozszerzenie pliku .EX4 MetaTrader Program File
Rozszerzenie pliku .EXE Windows Executable File
Rozszerzenie pliku .EXE1 Renamed EXE File
Rozszerzenie pliku .EXOPC ExoPC Application
Rozszerzenie pliku .EX_ Compressed Executable File
Rozszerzenie pliku .EZS EZ-R Stats Batch Script
Rozszerzenie pliku .EZT EZT Malicious Worm File
Rozszerzenie pliku .E_E Renamed EXE File
Rozszerzenie pliku .FAS Compiled Fast-Load AutoLISP File
Rozszerzenie pliku .FKY FoxPro Macro
Rozszerzenie pliku .FPI FPS Creator Intelligence Script
Rozszerzenie pliku .FRS Flash Renamer Script
Rozszerzenie pliku .FXP FoxPro Compiled Program
Rozszerzenie pliku .GADGET Windows Gadget
Rozszerzenie pliku .GPE GP2X Video Game
Rozszerzenie pliku .GPU GP2X Utility Program
Rozszerzenie pliku .GS Geosoft Script
Rozszerzenie pliku .HAM HAM Executable File
Rozszerzenie pliku .HMS HostMonitor Script File
Rozszerzenie pliku .HPF HP9100A Program File
Rozszerzenie pliku .HTA HTML Application
Rozszerzenie pliku .ICD SafeDisc Encrypted Program
Rozszerzenie pliku .IIM iMacro Macro File
Rozszerzenie pliku .IPF SMS Installer Script
Rozszerzenie pliku .ISU InstallShield Uninstaller Script
Rozszerzenie pliku .ITA VTech InnoTab Application File
Rozszerzenie pliku .JAR Java Archive File
Rozszerzenie pliku .JS JScript Executable Script
Rozszerzenie pliku .JSE JScript Encoded File
Rozszerzenie pliku .JSX ExtendScript Script File
Rozszerzenie pliku .KIX KiXtart Script File
Rozszerzenie pliku .KSH Unix Korn Shell Script
Rozszerzenie pliku .LO Interleaf Compiled Lisp File
Rozszerzenie pliku .LS LightWave LScript File
Rozszerzenie pliku .M3G Mobile 3D Graphics Program
Rozszerzenie pliku .MAM Microsoft Access Macro
Rozszerzenie pliku .MCR 3ds Max Macroscript File
Rozszerzenie pliku .MEL Maya Embedded Language File
Rozszerzenie pliku .MEM Macro Editor Macro
Rozszerzenie pliku .MIO MioEngine Application File
Rozszerzenie pliku .MPX FoxPro Compiled Menu Program
Rozszerzenie pliku .MRC mIRC Script File
Rozszerzenie pliku .MS 3ds Max Script File
Rozszerzenie pliku .MSL Magick Scripting Language File
Rozszerzenie pliku .MXE Macro Express Playable Macro
Rozszerzenie pliku .N Neko Bytecode File
Rozszerzenie pliku .NEXE Chrome Native Client Executable
Rozszerzenie pliku .ORE Ore Executable File
Rozszerzenie pliku .OSX PowerPC Executable File
Rozszerzenie pliku .OTM Outlook Macro File
Rozszerzenie pliku .OUT Compiled Executable File
Rozszerzenie pliku .PAF Portable Application Installer File
Rozszerzenie pliku .PAF.EXE PortableApps.com Program File
Rozszerzenie pliku .PEX ProBoard Executable File
Rozszerzenie pliku .PHAR PHP Archive
Rozszerzenie pliku .PIF Program Information File
Rozszerzenie pliku .PLSC Messenger Plus! Live Script File
Rozszerzenie pliku .PLX Perl Executable File
Rozszerzenie pliku .PRC Palm Resource Code File
Rozszerzenie pliku .PRG Program File
Rozszerzenie pliku .PS1 Windows PowerShell Cmdlet File
Rozszerzenie pliku .PVD Instalit Script
Rozszerzenie pliku .PWC PictureTaker File
Rozszerzenie pliku .PYC Python Compiled File
Rozszerzenie pliku .PYO Python Optimized Code
Rozszerzenie pliku .QIT QIT Trojan Horse File
Rozszerzenie pliku .QPX FoxPro Compiled Query Program
Rozszerzenie pliku .RBX Rembo-C Compiled Script
Rozszerzenie pliku .RGS Registry Script
Rozszerzenie pliku .ROX Actuate Report Object Executable File
Rozszerzenie pliku .RPJ Real Pac Batch Job File
Rozszerzenie pliku .RUN Linux Executable File
Rozszerzenie pliku .RXE Lego Mindstorms NXT Executable Program
Rozszerzenie pliku .S2A SEAL2 Application
Rozszerzenie pliku .SBS SPSS Script
Rozszerzenie pliku .SCA Scala Script File
Rozszerzenie pliku .SCAR SCAR Script
Rozszerzenie pliku .SCB Scala Published Script
Rozszerzenie pliku .SCPT AppleScript Script File
Rozszerzenie pliku .SCR Script File
Rozszerzenie pliku .SCRIPT Generic Script File
Rozszerzenie pliku .SCT Windows Scriptlet
Rozszerzenie pliku .SEED Linux Preseed File
Rozszerzenie pliku .SHB Windows Document Shortcut
Rozszerzenie pliku .SMM Ami Pro Macro
Rozszerzenie pliku .SPR FoxPro Generated Screen File
Rozszerzenie pliku .TCP Tally Compiled Program File
Rozszerzenie pliku .THM Thermwood Macro File
Rozszerzenie pliku .TMS Telemate Script
Rozszerzenie pliku .U3P U3 Smart Application
Rozszerzenie pliku .UDF Excel User Defined Function
Rozszerzenie pliku .UPX Ultimate Packer for eXecutables File
Rozszerzenie pliku .VB VBScript File
Rozszerzenie pliku .VBE VBScript Encoded Script File
Rozszerzenie pliku .VBS VBScript File
Rozszerzenie pliku .VBSCRIPT Visual Basic Script
Rozszerzenie pliku .VDO Heathen Virus File
Rozszerzenie pliku .VEXE Virus Executable File
Rozszerzenie pliku .VLX Compiled AutoLISP File
Rozszerzenie pliku .VPM Vox Proxy Macro File
Rozszerzenie pliku .WCM WordPerfect Macro
Rozszerzenie pliku .WIDGET Yahoo! Widget
Rozszerzenie pliku .WIZ Microsoft Wizard File
Rozszerzenie pliku .WORKFLOW Automator Workflow
Rozszerzenie pliku .WPK WordPerfect Macro
Rozszerzenie pliku .WPM WordPerfect Macro File
Rozszerzenie pliku .WS Windows Script
Rozszerzenie pliku .WSF Windows Script File
Rozszerzenie pliku .WSH Windows Script Host Settings
Rozszerzenie pliku .XAP Silverlight Application Package
Rozszerzenie pliku .XBAP XAML Browser Application File
Rozszerzenie pliku .XLM Excel Macro
Rozszerzenie pliku .XQT SuperCalc Macro File
Rozszerzenie pliku .XYS XYplorer Script File
Rozszerzenie pliku .ZL9 ZoneAlarm Quarantined EXE File