Pliki zaszyfrowane

Pliki zaszyfrowane

Rozszerzenie pliku Nazwa pliku Popularność
Rozszerzenie pliku .AEP Advanced Encryption Package Encrypted File
Rozszerzenie pliku .AES AES Crypt Encrypted File
Rozszerzenie pliku .AFP FileProtector Encrypted File
Rozszerzenie pliku .ASC PGP ASCII Armored File
Rozszerzenie pliku .AXX AxCrypt Encrypted File
Rozszerzenie pliku .AZF AirZip FileSECURE File
Rozszerzenie pliku .AZS AirZip FileSECURE File
Rozszerzenie pliku .B2A Btoa Encoded File
Rozszerzenie pliku .BFA Blowfish Encrypted File
Rozszerzenie pliku .BHX BinHex Encoded File
Rozszerzenie pliku .BIN Macbinary Encoded File
Rozszerzenie pliku .BPK Nero SecurDisc Public Key File
Rozszerzenie pliku .BPW Bitser Password File
Rozszerzenie pliku .BSK Nero SecurDisc Private Key File
Rozszerzenie pliku .BTOA Binary-to-ASCII Encoded File
Rozszerzenie pliku .BVD Bitdefender Vault File
Rozszerzenie pliku .CCF CryptLoad Container File
Rozszerzenie pliku .CEF CenturionMail Encrypted Package
Rozszerzenie pliku .CGP PixelCryptor Encrypted File
Rozszerzenie pliku .CHML Chameleon Encrypted Database File
Rozszerzenie pliku .CLX Ceelox SecureMail Secure Message
Rozszerzenie pliku .CNG CryptoNG Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .CPIO Unix CPIO Archive
Rozszerzenie pliku .CPT Ccrypt Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .CRYPTED WinOptimizer Encrypted File
Rozszerzenie pliku .CRYPTRA Cryptra Encrypted File
Rozszerzenie pliku .DC4 ViaThinkSoft (De)Coder 4 File
Rozszerzenie pliku .DCD DisCryptor Encrypted Database
Rozszerzenie pliku .DCF Safetica Free Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .DCO Safetica Free Encrypted Virtual Disk Archive
Rozszerzenie pliku .DIM DIME File
Rozszerzenie pliku .DIME Direct Internet Message Encapsulation File
Rozszerzenie pliku .DLC Download Link Container File
Rozszerzenie pliku .E4A Encrypt4all Archive
Rozszerzenie pliku .EFL Encryptafile Encrypted File
Rozszerzenie pliku .EFR Encryptafile Private Key File
Rozszerzenie pliku .EFU Encryptafile Public Key File
Rozszerzenie pliku .EMC Striata Reader Encrypted Document
Rozszerzenie pliku .ENC Encoded File
Rozszerzenie pliku .FPENC FileProtect Encrypted File
Rozszerzenie pliku .FSM Splitty Master Split File
Rozszerzenie pliku .GXK Galaxkey Secured File
Rozszerzenie pliku .HBX BinHex Encoded File
Rozszerzenie pliku .HEX BinHex Encoded File
Rozszerzenie pliku .HQX BinHex 4.0 Encoded File
Rozszerzenie pliku .HTPASSWD Apache HTACCESS File
Rozszerzenie pliku .JAC JaStaCry Encrypted File
Rozszerzenie pliku .JCRYPT JCRYPT File
Rozszerzenie pliku .KDE KryptoStorage Container File
Rozszerzenie pliku .KLQ Kaspersky Anti-Virus quarantine file
Rozszerzenie pliku .LASTLOGIN Minecraft User Credential File
Rozszerzenie pliku .LCN License File
Rozszerzenie pliku .LVIVT Lvivtotoro Encrypted Game File
Rozszerzenie pliku .MCRP MobyExplorer Encrypted File
Rozszerzenie pliku .MEO MEO Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .MFS MetFS Encrypted File System
Rozszerzenie pliku .MIM Multi-Purpose Internet Mail Message File
Rozszerzenie pliku .MIME Multi-Purpose Internet Mail Extension
Rozszerzenie pliku .MJD Adobe Acrobat MIME Encoded Job Definition File
Rozszerzenie pliku .MME Multi-Purpose Internet Mail
Rozszerzenie pliku .MNC AutoCAD Compiled Menu File
Rozszerzenie pliku .MSE 3ds Max Encrypted MAXScript File
Rozszerzenie pliku .PACK Pack200 Packed Jar File
Rozszerzenie pliku .PDC Lizard Safeguard Secure PDF File
Rozszerzenie pliku .PKEY PowerKey Encrypted File
Rozszerzenie pliku .PSW6 Password Depot 6 File
Rozszerzenie pliku .RDI Rohos Disk Image File
Rozszerzenie pliku .RSDF RapidShare Download File
Rozszerzenie pliku .RZK Red Zion Key File
Rozszerzenie pliku .RZX File Crypt Encrypted File
Rozszerzenie pliku .SCB Scrambls Encrypted File
Rozszerzenie pliku .SDO Signed Document
Rozszerzenie pliku .SDOC Sealed Word Document
Rozszerzenie pliku .SEF Encryptafile Signature File
Rozszerzenie pliku .SGZ SigzaLock Encrypted File
Rozszerzenie pliku .SHY ShyFile Encrypted File
Rozszerzenie pliku .SNK Strong Name Key File
Rozszerzenie pliku .SPD Sealed Acrobat Document
Rozszerzenie pliku .SPDF Sealed PDF File
Rozszerzenie pliku .SUF Ccrypt Encrypted File
Rozszerzenie pliku .SWITCH Switch Package
Rozszerzenie pliku .UEA Protector Suite QL Encrypted Archive
Rozszerzenie pliku .UU Uuencoded File
Rozszerzenie pliku .UUD UUDecoded File
Rozszerzenie pliku .UUE Uuencoded File
Rozszerzenie pliku .VDATA Vaulty Vault File
Rozszerzenie pliku .VLT WinVault File Archive
Rozszerzenie pliku .VP Verilog Encrypted Source Code File
Rozszerzenie pliku .WPE WordPerfect Entrust Document
Rozszerzenie pliku .XXE XXEncoded File
Rozszerzenie pliku .YENC yEnc File
Rozszerzenie pliku .YNC yEnc Encoded File
Rozszerzenie pliku .ZPS Zebra Portable Safe File